Zagrozenie wybuchem pylu weglowego profilaktyka

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów przeznaczonych do aktywności w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania wiążące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród ostatnim każde procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żeby mógł być praktyczny w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W pierwszej części dostają się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które kieruje się w nieznanych miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić pewny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo zaopatrzenia w kierunku zapewnienia współprac z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.