Technologia gastronomiczna spis tresci

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest dokumentem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych i urządzeń, które odczuwane są w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

exlinkZobacz naszą stronę www

Informacja ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a i sposoby wykazywania zgód z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pracę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgody z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z zasadą, jeżeli towar jest zgrany z częścią to utrzymuje się jego zgoda z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych wykorzystywanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach powstających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zaleceniami producent musi pamiętać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia a układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a systemy ochronne powinny być tak skonstruowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być planowane ze wiedzą wiedzy technicznej. I stron oraz podzespoły urządzeń muszą robić stabilnie i razem z instrukcją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznaczenie CE. Materiały używane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi a treścią nie mogą być żadne reakcje, jakie mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą zrobić uszkodzenia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w wniosku ich wykonania nie powstaną zbyt wielkie gorączki oraz promieniowanie. Nie mogą stanowić zagrożeń elektrycznych także nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.