Struktura produktu levitta

System mrp zwany Material Requirements Planning daje szansę planowania potrzeb materiałowych. Może się to realizować na podstawie informacji o strukturze wyrobów, a dodatkowo na podstawie wiedz o żyjących stanach magazynowych, stanie zamówień, które są w toku lub też na platformie planu produkcji.

Dzięki takiemu sposobowi można szybko, tylko również efektywnie kontrolować zarówno sposób kiedy również norma i czasy produkcji. Daje dodatkowo możliwość efektywnego sterowania zapasami oraz ich odpowiednim uzupełnianiem. Mrp system zezwala na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede wszystkim system mrp pozwoli na właściwe określanie wielkości zamówień. Ponadto daje szansa ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Zezwala na wyznaczenie odpowiedniego czasu do przygotowania prac. Daje także możliwość określenia wielkości zapasów. Informując o zastosowaniu systemu Material Requirements Planning można stwierdzić, że poprawia on dużo płynność zapasów materiałowych. Pozwala jednocześnie na skrócenie etapu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, które są nieprzygotowane w efektu braku materiałów lub części. Ponadto kupi na obniżenie liczby pracowników, którzy wymagają angażować się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany system można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których głównym założeniem jest przede każdym wyznaczanie zapotrzebowania na materiały, komponenty czy produkty. System ten daje na ogromne zmniejszenie kosztów finansowych, które potrzebne żeby były dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest ograniczenie zapasów, dokładne określenie terminu dostaw oraz dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system posiada na celu efektywniejsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.