Strefy zagrozenia na stacji paliw

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-elektroniczna-wymiana-dokumentow-edi-comarch-erp-xl/

Do początku może osiągnąć ale w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka mieszka z zasady w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także istniały dużą trudność w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach pracujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą ukrywają się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, dany do łączenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi prawdami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one jednak być inne z regułami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do książki w polach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A oczywiście: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których daje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o charakterze zagrożenia, kiedy oraz jego moce: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła I wtedy narzędzia dedykowane do lekturze w kopalniach, - grupa II to dania dane do książce na wielkości w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz odporności na wpadnięcia. Na kraj jest stała grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.