Serwis kas fiskalnych nowy targ

novitus deon eNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Kasy fiskalne serwis jest nieodzowny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a ponadto w terminie gdy rozpoczynamy i kierujemy działalność. Zgodnie z prawem jedną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zająć się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z opcją nawiązania współpracy i zawarcia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co kilka dwóch ludzi na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W porządku szkoleń serwisant zdobywa pozwolenia na wszystkie typy urządzeń fiskalnych, które dostają się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i częstą zdjęciem legitymację także swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, które są prawe do pisania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a jeszcze wysyła jego informacje do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia bierze się na czas jednego roku i mówi ono znanego typu kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi uprawniona do naprawy wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a wyłącznie do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest zobowiązany do ciągłego rozpoczynania swoich wiedzy poprzez wkład w warsztatach produktowych, powinien także co roku wyjść z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w zgodzie dealerskiej to potrafienie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak też urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania klientów w tematy eksploatacyjne, które powstają z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas finansowych w jednostce do tego odpowiedniej, nie jest odpowiednia do zarządzania dziennika oraz potrzebuje poświęcić legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne tylko i tylko wtedy, gdyby jest człowiekiem firmy połączonej z producentem umową dealerską.