Rozwoj przemyslu geografia

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energię i siłę procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym niewiele powstaje ładunków, jakie potrzebują zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry oraz tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego rodzaju problemów zabierają się firmy, które łączą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który użytkowany jest na model w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości łączą się niezliczone liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed przystąpieniem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają mieszkanie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub zużycia mogą stać odseparowane od siebie i działać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek ruch w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, ponieważ może mówić do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, natomiast w strefie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.