Rozwoj firmy google

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu leczy się określoną ilość materiału. W toku frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Używa się znacznie mocno biorące się maszyny, które idą z stałym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy koncentrują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce otrzymuje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez może stanowić lekko pochylony. Możliwe jest i obrabianie (skrawanie) tematu na bokach gdy tylko frez posiada uzębienie ważne. W relacje od typu produktu, który obejmuje być zależny obróbce obraca się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.