Rozliczenie kasy fiskalnej w deklaracji vat 2015

Nowości w uchwale o podatku VAT działające od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne broniły się obowiązkowym elementem będącym podstawę do rozliczenia działalności. Lecz nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi posiadać taką kwotę.

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są obowiązujące w sukcesie osób, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy jedynie firm, które mówią sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników. Jednocześnie firmy, które zawierają obowiązek prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do której doszło po zakupieniu kasy. I firmy, które w przeciągu roku przekroczyły zakupy w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny rozpocząć ewidencjonowanie przychodów z użyciem kasy po 2 miesiącach wynosząc od dnia, w jakim przekroczyli wspomniany limit. Kas finansowych nie muszą również mieć przedsiębiorstwa, które odbywają usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to wydatek rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może tworzyć na zwrot w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przejść 700 złotych. Aby skorzystać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi wnieść w bezpośrednim urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o mieniu z kasy zanim zacznie z niej korzystać, z prawdziwym określeniem miejsca użytkowania kasy z faktem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących razem z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy ważna jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Zgodnie z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować choć raz na 25 miesięcy w specjalistycznych serwisach. Bycie kasy fiskalnej połączone jest też z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), z końca roku rozliczeniowego, w którym były wręczone. Oczywiście posiadacz kasy ma cel wystawiania oryginalnych paragonów klientom.