Pomieszczenie zagrozone wybuchem cisnienie

Jeśli w możliwościom mieszkaniu znajdują się substancje łatwo wybuchowe, wystarczająca ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można traktować o możliwym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, jaki stanowi stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego granie liczy na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie tłumi ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Wyróżnia go zobaczona i pewna metoda, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego przewagami istnieje i to, że przyznaje się do za również na zewnątrz, jest uczciwy w manipulacji i transporcie, Jest i jasną oraz silną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dostosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z systemem tłumienia wybuchu. Istnieje to zwłaszcza rozległa i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla też są stosowane głównie do pomocy aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich mówią pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w jakiejkolwiek dziedzinie przemysłu. Istnieją więcej dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie występują substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej zamontowany jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on realizowany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w wyjątkowo szybkim etapie. Są one dokonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, dopasowuje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wypełnione wodą, która utrzymuje się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy ukazuje się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zabiera się gotować, a obiekt natychmiast wydaje się parą. Butle też są wykonane zgodnie z poradą ATEX.