Poliglota wroclaw

Teraz jesteśmy do przedstawienia kilka pojęć o samym procesie tłumaczenia, co nie należy do najłatwiejszych, bo trudno jest teoretyzować o czymś, co przez dłuższy czas czasu jest instynktowne także nie do końca świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jakiegoś słowa, nie jest okazje zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu dobrać odpowiednie słowo, nie może wypróbować tego w pozycji słusznych tłumaczeń, bo ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego bardziej podobne. Powiedzieć sobie konkretne zdania w myślach a samemu wybrać, które doskonale brzmi. Taka droga jest jednak jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje przecież na podstawie wiedzy i doświadczenia, jakie jest zwoływane przez kilkanaście lat. Występuje on oraz dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tu o tak oczywiste sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub robienie wypracowań. Praca ze słowem pisanym organizowana przez całe życie jest dużo praktyczna w prowadzeniu podatności na słowa i wprawy w ich prawidłowym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, i więc chce od indywidualnych preferencji. Taki książkowy proces nakłada się z trzech etapów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi bardzo dokładnie poznać tekst, który sprawia do przetłumaczenia. W niniejszym mechanizmie podkreślamy trudne słowa, aby znaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wyciągnięty język. Ten poziom dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w nowych fazach tego stopnia jest tworzony. Pierwsze poprawki które są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie troski o to, by tekst docelowy posiadał wszystkie składniki tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało najnaturalniej i najpoprawniej kiedy ale jest toż możliwe.Trzeci i ten sezon to stwierdzenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Ale każdy powinien dostosować ten proces do naszych pragnień, tak, by otrzymać najwspanialszy wynik.