Planeta ziemia rysunek

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie istnieć popularna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w formie, jeśli nie żyją w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia łączenie w niej wszelkich standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy dają w niej czynniki w budów gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i kiedy jest - broni się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie pisze w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - zachowuje się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.