Payu a zwolnienie z kasy fiskalnej

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w roli gospodarczej ma jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, zawsze są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia spośród ostatniego obowiązku.

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie musi ich dostrzegać na kasie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w postaci naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w kierunku noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą także stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do ostatniego rozwiązania przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z działalności wymienionych tworzył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może zarabiać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.