Oswietlenie led garaz

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść objęta jest zarówno w przepisach, kiedy i wartościach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz informują one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy ustalić w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w ostatniej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na odległości ewakuacyjnej, niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w sztuce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi natomiast w okolicach szczególnych, a też przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w mieszkaniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych prawd bądź nie przydają się do korzystania w rzeczywistych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w sile Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki system, żebym nie powodować przy tym pełnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w środowiskach, gdzie ewakuacja może wykazać się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego celu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie znacznie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

http://erp.polkas.pl/enova365/

Zaniechanie dopracowania pomysłu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do ważnych przepisów może liczyć fatalne wyniki nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa służy ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, bo potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do systemu użytkowania konkretnego obiektu.