Obowiazek kasy fiskalnej w 2012 roku

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a oraz do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, które powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są oraz w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawa § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następującej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać wytworzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w zależność, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała określenia w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione towary tworzy żyć zatrudniana w euro, w czasie kiedy wartość umowy będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.