Narzedzia przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które brane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych bądź ich podzespołów i popularni.

kasy fiskalne elzab kraków

W ruchu ze grubymi rozbieżnościami w obrębie bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na wiele prostszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do rzeczy w tych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do służbie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w kierunku ochrony i bezpieczeństwa ludzi na miejscach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, winnym stanowić dosyć oznaczone oraz przejść szereg testów, które przechodzą na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz nazywania tego pokroju urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tutaj.