Moduly programu sap

Program Enova zawiera wiele modułów, jakie mogą stanowić bezcenne w jednostce bądź w biurze w wielu aspektach jego funkcjonowania. Moduł Kadry i Płace działa w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on dokładnie aktualizowany do dzisiaj ważnych w Polsce przepisów. Cechuje go oczywisty i uczciwy w obsłudze interfejs graficzny, jest ponadto w pełni kompatybilny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest jednak odpowiedzialny za obsługę marki w istoty ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i przeszłych. To przy jego usługi przeprowadzane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on więcej ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala użytkownikom na rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł winny jest ponad za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest realizowanie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są powiązane z obecnymi materiałami. Pracę z elementem można zacząć w jakimkolwiek okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury działa w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i gromadzenia wiedz o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel umożliwia jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo ważnym modułem istnieje dodatkowo CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on znane o kontrahentach, ale daje te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i tworzenia innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie to w poważnym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji krajowych i zagranicznych. W olbrzymim stopniu pomaga on działanie przedsiębiorstwa na ostatnim tle. Enova cennik jest dobierany indywidualnie do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Istnieje więcej możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, miła i platynowa.