Kodeks pracy 55 sect 11

W pamięć przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest przymuszony do zapewniania solidnych i higienicznych warunków pracy, i każde narzędzia i instytucji muszą być certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności wyrobów to mechanizm systematycznego badania poziomu w którym określony wyrób spełnia pewne wymagania (chodzi tutaj też o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niewiele aspektów. Że jej podejmować projektant na okresie projektowania lub producent na momencie produkcji. Certyfikację może wykonać odbiorca produktów lub firma inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sytuacji maszyn. Do programie prawnego w Polsce wprowadzono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sytuacji minimalnych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które dostało w bycie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do budowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Również do woli 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i pomocy zdrowia dotyczące planowania i stworzenia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie trudne i nowe. Certyfikacja organizacji oraz akcesoriów, które określają się wysokim poziomem ryzyka połączonego spośród ich eksploatacją i korzystanie przenosi się obecnie na stanie projektowania. Inne dania i organizacji podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, każde dania oraz instytucji, które potrafią wykonywać w jakiś sposób zagrożenie dla działania lub zdrowia mieszkańca też bycia również miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.