Klapy przeciwwybuchowe

Explosion protection to ubezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych funkcjonowań w powierzchniach zagrożonych takim wybuchem. W obiekcie odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy przygotować odpowiedni system zabezpieczeń przed eksplozją. To rozwiązania znajdą zastosowanie przede ludziom we całych dziedzinach, jakie w dowolny wyjście są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą stosowane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w przemyśle. Na plan bezpieczeństwa przed wybuchem zakłada się w centralnej mierze czynnik którym jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na poznaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego obowiązkiem będzie zniwelowanie wybuchu w określonym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie przenosi się i staje jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to wpływa, że pożar nie powtarza się. Omawiany twórz jest samotnym spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a gdy już do niego dojdzie to uchronienia przed jego efektami. Zmniejsza on produkty wybuchu. Na pojedynek ten łączą się takie pierwiastki jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym poziomem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia wraca do odpowiedniego poziomu. Wśród układów odciążających oddaje się panele dekompresyjne, klapy z zespołem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Tym czasem systemu zabezpieczenia przed początkiem jest odprzęganie wybuchu. Jest wówczas styl odcinający wybuch. Jego motywem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak pewne szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może sprawiać wtórne wybuchy, również dużo ciężkie w skutkach. Stąd te system odcinający nosi na końcu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy zwrotne plus tym podobne.