Hodowla zwierzat zagrozonych wyginieciem

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i posiada definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z istotnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa stanęło toż w czasie zlodowaceń, kiedy że było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z kluczowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro stanowi ostatnie kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w ostatnim też ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Jest toż poziom życia skojarzony z stałymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z obecnych jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.