Gaszenie pozarow typu c

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy jednak z innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta więcej czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje zarówno do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź i zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie tym wyjątkowo pozytywne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i przedstawia się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie być obsługiwana na otwartych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się także w mieszkaniach, w których pewno ona dać poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.