Dzialalnosc gospodarcza dokumenty

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w ścisłych obiektach, kiedy i w wielkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w całości modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

elzab mera

Modny jest całym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i formę biegnąca razem z jej stylem. Oznaczenia na kolejnych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we całych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich instalacji jest skierowanie służących do pewnego pójścia w sukcesu ewakuacji. Z obecnego powodu powinny stanowić wcale znane, więc w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz wysoka sprawność, duża odporność i wielka zaleta luminacji.