Dyrektywa unijna w sprawie broni i amunicji

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do wyrobów danych do działalności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także związane z ostatnim całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić dany produkt, żebym mógł być stawiany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Stanowi ich dwie. W początkowej części znajdują się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które korzysta się w nieznanych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być doskonały, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same dania w planie zapewnienia współprace z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.