Dyrektywa ue 2006 42 we

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów danych do pozycji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania kojarzące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane z ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczby klasie otrzymują się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa ogranicza się do urządzeń, które sięga się w wyjątkowych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń tworzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością znaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do książki w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić jednoznaczny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo wyposażenia w obowiązku zapewnienia zgodzie z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.