Controlling srodowiskowy

strefy atexWymagania i oznaczenia ATEX - Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w dowolnej solidnej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością ekonomiczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa pierwsza i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w korporacji, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest robić, że firma pracuje efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która daje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej organizacji. Zamienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych plasuje się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jak mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.