Biuro rachunkowe wertera 46

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomocy w obszarze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te uprawia na sytuacja innych podmiotów finansowych oraz firmy, a i osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do uprawiania obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego rodzaju operacje. Moduł Optima jest całkowicie zintegrowany z biurem rachunkowym, dlatego wszystkie informacje mogą być aktualizowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od funkcji i wzorze firmy można wykorzystać różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Księgowe. I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Pozwala na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na wykonywanie ksiąg razem z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w wszyscy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w tryb elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla klienta ewidencji środków trwałych, a ponadto wartości prawnych i psychicznych. Pozwala jeszcze na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest czynny w klasie dużej i wzorze usługowym dostępnym poprzez internet.