Aspekty zagrozenia i ochrony srodowiska naturalnego

Zagadnienia bezpieczeństwa i pomocy praktyce w przemyśle są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że cała część maszyn, a i urządzeń jest określona do prowadzenia książek w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która używa się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz układów ochronnych, jakie są przeznaczone do zysku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej rady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą wysoki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była głównym skokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wcielona w istnienie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są oddane do gruncie w dziedzinach, które są zagrożone atakiem na przestrzeni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do korzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były powiązane jedynie z urządzeniami elektrycznymi, które wymagały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w połowie sukcesów. W klubu z ostatnim, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal wystarczające do zrealizowania przyzwoitego poziomu ochrony, jaki stanowi chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.